Zelená domácnostiam - zelená fotovoltaike

Dlho avizovaná (jeseň 2013) podpora využitia OZE pre domácnosti sa stáva reálna. SIEA zverejnila podmienky pre projekt Zelená domácnostiam, podľa ktorých budú z prostriedkov EU (100 mil.) a štátneho rozpočtu (15. mil.) podporované jednotlivé inštalácie s využitím OZE. Pre pilotný projekt je vyčlenených 45 mil. EUR, odhaduje sa inštalácia viac ako 15 000 systémov s využitím OZE.

Ide o podporu zariadení podľa paragrafu 4 a. zákona č. 309/2009 a zákona č. 251/2012 Z.z. všeobecne označované ako Malý zdroj.

Takáto inštalácia stráca nárok na doplatok a výkup elektriny za cenu elektriny na straty (súčasná forma podpory). Na druhej strane sa výrazne zjednodušuje celková administratíva inštalácie a často nekonečný proces pripojenia do DS.

Ako náhrada za výkupnú cenu sa zavádza jednorázová finančná podpora inštalácie.

Jednotlivé podporované zariadenia:

Výroba elektriny, vrátane akumulácie:

 • fotovoltické panel
 • veterné turbíny

Výroba tepla:

 • slnečné kolektory
 • kotly na biomasu
 • tepelné čerpadlá

Výšku podpory neurčuje len cena podporovaného zariadenia (FV panelov či veternej turbíny), ale cena za kompletnú dodávku a montáž zariadenia. Jednotlivé komponenty nevyhnutné pre chod systému sú označené ako oprávnené výdavky na inštaláciu.

Cieľom je inštalácia kvalitných systémov s vysokou účinnosťou a životnosťou, čo si vyžaduje použitie kvalitných, spoľahlivých a v praxi osvedčených komponentov.

Výška podpory:

Výška podpory závisí od celkového výkonu zariadenia.

Je obmedzená maximálnou výškou podpory pre dané zariadenie a limitom 50% celkových nákladov na inštaláciu.

Fotovoltické panely:

 • 1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu, pri inštalácii s celkovým výkonom do 1 kW
 • 1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu

Maximálna výška podpory inštalácie je 2 550 €

 • bonus za akumuláciu elektriny je 180€ /1 kWh, maximálne však 5 kWh

Maximálna výška podpory akumulácie je 900 €

Veterné turbíny:

 • 1 500 € na 1kW inštalovaného výkonu s výkonom do 1 kW
 • 1 500 € a 1 000 €/kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s výkonom nad 1 kWp

Maximálna výška podpory inštalácie je 3 000 €

 • bonus za akumuláciu elektriny je 180€ /1 kWh, maximálne však 8,75 kWh

Maximálna výška podpory akumulácie je 1 575 €

Fotovoltické a veterné zariadenia a ich využitie v RD tvoria ponuku spoločnosti SOLARDOM, podporu zariadení na výrobu tepla nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk.

zelenydom