Sieťová fotovoltická inštalácia, on-grid systém

Fotovoltika ponúka viacero možností inštalácie, najrozšírenejším riešením je v súčasnosti sieťová, on-grid inštalácia.

Takáto elektráreň je priamo pripojená do elektroinštalácie RD a vyrobená elektrina pokrýva spotrebu všetkých zapnutých el. zariadení v dome. Elektráreň na to aby pracovala potrebuje nielen slnečné žiarenie ale aj prítomnú sieť na ktorú je menič inštalácie prifázovaný. V prípade výpadku siete systém nepracuje. Takýto systém pokrýva aktuálnu spotrebu a znižuje náklady na elektrinu. Do akej miery a o koľko to závisí od návrhu výkonu a zapojenia systému.

Je treba si uvedomiť že miera spotreby pri takomto základnom type inštalácie (bez riadenia spotreby) sa v RD štandardne pohybuje okolo 30-40%. Nízka vlastná spotreba je spôsobené nerovnomernou spotrebou elektriny v RD počas dňa, ktorá je doobeda najnižšia, poobede rastie a večer je spravidla najvyššia, čiže je tu nesúlad medzi výrobou a spotrebou.

Prakticky viac ako polovica vyrobenej elektriny preteká do distribučnej siete a pri využití podpory Zelená domácnostiam bez akejkoľvek náhrady …

 

Takýto základný typ zapojenia naplno nevyužíva potenciál fotovoltiky a pre inštaláciu na streche RD je vyslovene nevhodný.

 

Pre dosiahnutie maximálnej miery spotreby vyrobenej elektriny v sieťovej, on-grid inštalácie ( bez batérie) je potrebné:

  • prispôsobenie výroby k spotrebe, optimálne dimenzovaný systém
  • presmerovanie a využitie nespotrebovanej elektriny, najčastejšie do bojlera TÚV
  • riadenie, manažment vyrobenej elektriny a celého systému

 

Presmerovanie nespotrebovanej elektriny, či riadenie spotreby pripájaním jednotlivých spotrebičov podľa nastavenej priority, výkonu elektrárne a typu spotrebiča dokáže zvýšiť mieru vlastnej spotreby až 90%. Základným predpokladom je však správne výkonovo dimenzovaný systém a výber a zapojenie vhodných spotrebičov na presmerovanie výkonu a ich zapojenie.

 

Maximálne využitie vyrobenej elektriny by malo byť zmyslom každej inštalácie, len takéto zariadenie predstavuje skutočný prínos pri úspore energie. Pri návrhu systému je potrebné v maximálnej miere využiť možnosti fotovoltaiky a komplexne ju začleniť do energetických systémov v dome.

Principiálna schéma zapojenia fotovoltaiky - on-grid systém
Principiálna schéma zapojenia fotovoltaiky - on-grid systém