MERANIE SPOTREBY ENERGIÍ

Len málo domácností či firiem má prehľad o aktuálnej či dennej spotrebe energie a vody.

Meranie spotreby energií zabezpečuje jej distribútor a my sa o nej dozvieme až z vyúčtovacej faktúry. Bez merania a zaznamenávania ju nevieme ani skontrolovať ani optimalizovať.


 

Ak viem energiu zmerať môžem znížiť jej spotrebu

Spotrebu elektrinu, vody a plynu je potrebné merať a mať pod kontrolou. Vyhneme sa tak nielen nečakanému prekvapeniu pri pohľade na koncoročnú faktúru ale meranú spotrebu môžeme priebežne vyhodnocovať, korigovať a následne robiť kroky na jej zníženie. Zvýšenie nákladov na energie je spôsobené nielen rastom ich ceny ale aj nadmernou spotrebou, zlými návykmi či nesprávnym používaním domácich spotrebičov a zariadení.

energomonitor

Energomonitor

Je komplexný, systém na meranie spotreby energie v domácnosti alebo firme. Zabezpečuje meranie základných energií - elektriny, vody a plynu ale aj vonkajšej a vnútornej teploty, vlhkosti či hladiny CO2. Jednotlivé meracie senzory komunikujú so základňou Homebase bezdrátovo, inštalácia si nevyžaduje žiadne stavebné zásahy.

Energomonitor je modulárne riešenie, napr. základné meranie elektriny je v budúcnosti možné rozšíriť doplnením senzorov na meranie plynu, vody, vonkajšej a vnútornej teploty, vlhkosti a merania CO2.

energomonitor schema

Základom je jednotka HOMEBASE, ktorá zbiera údaje z jednotlivých senzorov. Merané dáta sú prostredníctvom webovej aplikácie zobrazované on-line odkiaľkoľvek a kedykoľvek prostredníctvom počítača, tabletu alebo smartfónu.

energomonitor appkaWebová aplikácia zobrazuje prehľad meraných hodnôt v reálnom čase, históriu dát ukladaných v 60 sec. intervaloch, týždenné a mesačné hlásenia a export histórie.

Aplikácia pre Apple iOS alebo Android dostupná v Apple App a Google Play.

S Energomonitorom získate:

  • prehľadné informácie o spotrebe meraných energií, vody, produkcii fotovoltiky či iného zdroja
  • on-line meranie a záznam, číselné a grafické zobrazenie meraných veličín
  • história spotreby, umožňuje porovnanie so spotrebou včera, pred týždňom, rokom ...
  • upozornenie, emailom alebo SMS pri prekročení nastaveného limitu
  • týždenné a mesačné reporty, podľa nastavenia
  • export histórie dát vo formáte XLS nebo CSV
  • cloudové riešenie – prístup z akéhokoľvek miesta z PC, tabletu a smartfonu

Energomonitor ponúka prehľadné informácie o spotrebe domácnosti, výrobnej či obchodnej prevádzky


meranie spotreba

meranie spotreba2


Nezáleží či ste doma, v práci alebo na dovolenke, sledujte spotrebu v reálnom čase.


meranie po fazach

 

meranie spotreby

Meranie je dôležité pre návrh a výber typu inštalácie. Je dôležité vedieť aká je denná spotreba elektriny v objekte, jej rozloženie počas dňa a spotreba hlavných spotrebičov.

Ďalším krokom je zosúladenie výroby elektriny a jej spotreby v reálnom čase - RIADENIE SPOTREBY