SYSTÉM USKLADNENIA ENERGIE ALPHA ESS STORION

Spoločnosť Alpha ESS sa zaoberá vývojom a výrobou inteligentných riešení pre skladovanie energie pre súkromné, komerčné a priemyselné využitie. Vlastná výroba elektriny, skladovanie a optimalizácia jej spotreby pomáha znižovať náklady a dosiahnúť vysokú mieru sebestačnosti energetickej nezávislosti.

 logo alpha ess

 

Prednosti systému s uskladnením energie:

  • využitie prebytočnej elektriny fotovoltaiky na jej neskoršie využitie, zvyšuje mieru vlastnej spotreby mieru vlastnej spotreby až na 100%
  • v prípade výpadku elektrickej energie plní funkciu núdzového napájacieho systému bez prerušenia dodávky pre spotrebiteľov, UPS
  • nezávislosť od stále rastúcich cien elektriny a jej distribúcie, pretože slnko svieti zadarmo a nepodlieha žiadnemu zvyšovaniu cien

 alphastorion

  • Alpha Storion Smile 5, systém pre domácnosť a menšiu komerčnú prevádzku
  • Alpha Storion B3, rozšírenie existujúceho systému o batériové úložisko
  • Alpha Storion OF5, ostrovná inštalácia, off- grid systém bez pripojenia do distribučnej siete
  • Alpha Storion Smile 10, veľká domáca inštalácia, komerčná a výrobné prevádzka
  • Alpha Storion T30, T50 a T 100, priemyselné využitie, systém s výkonom až 100 kW

 

ALPHA STORION SMILE 5

Domáce energetické úložisko, pre ukladanie energie z fotovoltického systému.

Modulárne, all-in-one zariadenia pre uskladnenia energie prebytočnej energie vyrobenej fotovoltickým systémom. Integruje multifunkčný hybridný striedač napätia, káblovú skrinku s riadiacou jednotkou EMS a LiFePO4 batérie.


alphastorionsmile5Technické parametre:

Menovitý výkon     5000 W / 4600 W
Počet fáz    1f /230V;50Hz
Batériový modul    SMILE5-BAT 5,7 kWh
Technológia batérie    LiFePO4
Počet cyklov    > 10 000 / 95% DOD / 1C
     > 12 000 / 80% DOD / 1C
Max. počet modulov    6 ks
Maximálna / využiteľná skladovacia kapacita     3 4,30 / 30,90 kWh
Monitoring    ALPHA Cloud
Elektromer    súčtové meranie v reálnom čase
Núdzový zdroj    UPS
Rozmery    600 x 250 x 1800 mm
Hmotnosť    180 kg (s 2 batériami)
Certifikáty    TÜV, CE, IEC

 

Modularita, možná konfigurácia SMILE 5:

smile5 600


Typická zapojenie STORION SMILE 5:

schema smile 5dc


STORION ALPHA SMILE - B3

Zariadenie je vhodné na rozšírenie akejkoľvek existujúcej fotovoltickej inštalácie.

STORION SMILE B3 obsahuje striedač napätia s výkonom 3kW, riadenie tokov energie EMS a integrovanú LFP batériu s kapacitou 2,90 kWh energie, s možnosťou rozšírenia na 17,20 kWh. Má funkciu núdzového napájania UPS pri výpadku siete.


Technické parametre:B3

Menovitý výkon     3000 W
Batériový modul    M4856-P (2,9 kWh)
Technológia batérie    LiFePO4
Počet cyklov    > 6 000 / 90% DOD / 1C
Hĺbka vybitia (DOD)    90%
Maximálna / využiteľná skladovacia kapacita     2,9 – 17,2 kWh
     2,6 - 15,6 kWh
Monitoring    ALPHA Cloud
Elektromer    súčtové meranie v reálnom čase
Núdzový zdroj    UPS
Rozmery    610 x 236 x 625 mm
Hmotnosť    45 kg
Certifikáty    CE, IEC

Typická zapojenie STORION B3:

schema b3

STORION B3 rozširuje pôvodný on-grid systém o batériovú úložisko, nie je možné ho pripojiť priamo na fotovoltické pole. Pripája sa na výstup striedača existujúceho FV zariadenia.


Ukladaním nevyužitej elektriny pre neskoršie použitie STORION B3 zvyšuje mieru využitia vyrobenej elektriny - zvyšuje mieru vlastnej spotreby a sebestačnosti.


why chose blk img