NAŠA PONUKA - SLUŽBY

Ceny energií medziročne nezadržateľne rastú a inštalácia vlastného malého zdroja energie je jedným z riešení, ako tento rast pribrzdiť a udržať na prijateľnej úrovni.


Vlastný zdroj energie zároveň zaisťuje energetickú sebestačnosť a nezávislosť


 

energomonitor logoMeranie energie - meraj a šetri
 • návrh a inštalácia zariadenia
 • meranie elektriny, plynu, vody, vnútornej a vonkajšej teploty
 • vypracovanie profilu spotreby domácnosti
 • meranie jednotlivých spotrebičov
logo 4noksZvýšenie vlastnej spotreby - využitie potenciálu fotovoltickej inštalácie
 • meranie prebytku, návrh riešenia
 • ovládanie vybraných spotrebičov podľa výroby elektriny
 • ohrev vody prebytočnou elektrinou
 • rekonštrukcia na hybridný systém
 • výber a inštalácia vhodnej batérie
Rekonštrukcia existujúceho systému
 • zvýšenie vlastnej spotreby vyrobenej elektriny
 • výber a inštalácia vhodnej batérie
 • inštalácia regulátora prebytočnej elektriny
Veterná elektráreň, vertikálna VAWT
 • sieťová (on-grid) a ostrovná (off-grid) inštalácia
 • hybridná inštalácia, veterná a fotovoltická elektráreň
 • doplnenie veternej turbíny k existujúcej inštalácii

Využite naše skúsenosti, spoluprácu s overenými dodávateľmi, profesionálny prístup

... a slnko vám energiu daruje


 

logo zelenadomacnostiamRealizácie s využitím podpory Zelená domácnostiam

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk

Spoločnosť Juraj Chupáč - SOLARDOM je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.


 

 

 

fvzFotovoltické zariadenie - elektráreň

 • typická inštalácia fotovoltaiky
 • regulátor riadenia spotreby
 • zníženie spotreby a nákladov za energie

Dôležité: správny návrh výkonu, vysoká miera vlastnej spotreby, riadenie spotreby, monitoring a správa systému

Predpokladaná investícia: od 4 200 € za 2,8 kWp systém

Dotácia Zelená domácnostiam: 1 400,-€

Výsledná cena inštalácie: od 2 800 EUR


 

hfvzHybridné fotovoltické zariadenie

 • hybridný striedač s batériou / bez batérie
 • prebytočnú elektrinu ukladá do batérie
 • súčtové meranie fáz
 • záloha pri výpadku siete

Dôležité: vhodný návrh systému, výber striedača, typu a kapacity batérie, monitoring a správa systému

Predpokladaná investícia: od 4 700 € za 2,8 kWp

Dotácia Zelená domácnostiam: 1 400,-€

Výsledná cena inštalácie: od 3 300 EUR, inštalácia s hybridným striedačom bez batérie


 

vodaFotovoltický ohrev TUV

 • náhrada solárnych kolektorov
 • doplnkový zdroj ohrevu TUV

Dôležité: menič s MPPT, využitie existujúceho bojleru s výhrevným telesom

Predpokladaná investícia: 3 200 € za 2,24 kWp systém

Dotácia Zelená domácnostiam: 1 120,-€

Výsledná cena inštalácie: 2 080 EUR


 

ostrovOstrovný systém

 • inštalácia bez elektrickej prípojky
 • vhodný všade tam, kde pre technické možnosti, ekonomiku či osobné rozhodnutie nechceme zriadiť el. prípojku
 • tieto systémy je vhodné kombinovať s veternou elektrárňou

Dôležité: správne dimenzovanie výkonu a kapacity batérie, uloženie panelov, elektrocentrála

Predpokladaná investícia: podľa spotreby elektriny, type elektrických spotrebičov a spôsobu využívania objektu

Dotácia Zelená domácnostiam: podmienkou jej udelenia je zápis objektu v liste vlastníctva ako rodinný dom

Ponuka je informatívna, vypracovaná na základe realizovaných inštalácií.
Pre vypracovanie technického riešenia konkrétneho systému je nevyhnutné osobné stretnutie a obhliadka objektu.


 

Systémy pre svojpomocnú montáž:

Zostavy ostrovných solárnych systémov

 • poradíme vám s návrhom a výberom vhodných komponentov
 • kombinovaný systém fotovoltika + veterná turbína
 • inštalácia veternej turbíny k fotovoltickému systému

Dôležité: nepredávame len stavebnicu, ponúkame vám riešenie podľa potreby