FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY

        

Každá inštalácia je na kľúč, každá inštalácia je jedinečná. Celý proces, od návrhu podľa potrieb a požiadaviek zákazníka cez technické riešenie až po realizáciu a odovzdanie zariadenia si vyžaduje individuálny prístup a riešenie.

Pri návrhu inštaláciefotovoltiky kladieme dôraz na komplexné začlenenie systému do objektu pre maximálnu mieru využitia vyrobenej elektriny nielen na pokrytie bežnej spotreby v RD ale aj na ohrev TUV, vytvorenie zálohy v batérii pri výpadku elektriny či podporu kúrenia v prechodnom období roka.

 

V súčasnosti fotovoltika ponúka niekoľko možností využitia, výber vhodného systému a jeho správne nadimenzovanie dokáže znížiť ročné náklady na energiu až o 50%.

 

Fotovoltické zariadenie FVZ:

Veľkosť inštalovaného výkonu FVZ určuje predovšetkým spotreba elektriny v objekte a miera využitia vyrobenej elektriny bez vytvárania prebytkov do siete. 

Optimalizáciu a riadenie spotreby zabezpečuje regulátor - WATTRouter. Miera využitia vyrobenej elektriny v zariadení ktoré nevyužíva regulátor na riadenie spotreby je na úrovni cca 30%, s použitím regulátora takmer 100%. V takomto systéme vyrobená, no v reálnom čase nespotrebovaná elektrina, nepreteká do siete ale je cez regulátor vyvedená napr. do bojleru na ohrev TUV, na ohrev bazénu, do klimatizácie,  konvektoru či infra panelu.

Súčasťou AC rozvádzača FVZ je istenie, ochranné prvky a v zmysle technických podmienok distribučnej spoločnosti nevyhnutné sieťové ochrany pre pripojenie zariadenia k siete.

Doporučujeme: Vonsch, Fronius, Delta

Hybridné fotovoltické zariadenie HFVZ:

Tento systém je kombináciou sieťovej a ostrovnej inštalácie, hlavné funkcie HFVZ:

  • pokrytie elektrickej spotreby objektu
  • ukladanie vyrobenej elektriny do batérie – večerné a nočné využitie
  • zabezpečenie dodávky el. energie z batérie v prípade výpadku distribučnej siete – solárna UPS, záložný systém

Zariadenie pracuje rovnako ako štandardné FVZ, pokrýva spotrebu v objekte a nespotrebovanú elektrinu – prebytok ukladá do batérie. Do distribučnej siete elektrinu nedodáva. Energia uložená počas dňa do batérie tak slúži na pokrytie spotreby večer a v noci. Pri výpadku siete systém automaticky prechádza do autonómneho ostrovného režimu a spotreba elektriny v objekte je pokrytá z batérie.

HFVZ umožňuje vybudovať energetickú sebestačnosť , znižuje závislosť od distribútorov energie a znižuje celkové náklady za energiu.

Každá inštalácia je jedinečná, k návrhu systému a výberu jednotlivých komponentov je nevyhnutné pristupovať osobitne. Univerzálne, jednotné riešenie neexistuje.

Doporučujeme: komponenty Victron Energy, Fronius Symo Hybrid, Vonsch

 

Ostrovný fotovoltický systém:

Ak váš dom, chata či chalupa nemá alebo nechcete elektrickú prípojku, či jej zriadenie je technicky a finančne náročné je vhodná inštalácia ostrovného fotovoltického systému. Inštalácia takéhoto systému si vyžaduje dôkladnú prípravu, pretože fotovoltický systém sa stáva hlavným zdrojom elektrickej energie. Pre správny návrh je treba poznať príkon, typ a počet používaných spotrebičov, ich využívanie počas dňa, mesiaca či v priebehu roka.

Je objekt využívaný len cez víkendy, len v lete či celoročne?Pri celoročnej prevádzke je nevyhnutné fotovoltický systém doplniť o ďalší zdroj napr. elektrocentrálu alebo veternú turbínu.

Výkon ostrovného systému /veľkosť FV pola, kapacita akumulátoru, výkon meniča/ je závislý na spotrebe elektriny a na požiadavkách a návykoch užívateľa. Pre základný návrh a nadimenzovanie systému slúži Dotazník pre ostrovný systém.

Doporučujeme: komponenty Victron Energy, Vonsch

 

Fotovoltický ohrev vody s využitím MPPT:

Regulátor MPPT, zabezpečí maximálne využitie výkonu fotovoltických panelov. Poskytne v priemere o  30 až 50% energie viac. Vyšší výkon dosahuje hlavne počas dní s  premenlivým počasím (jar a jeseň), pri nízkej intenzite slnečného žiarenia (zimné obdobie) teda v čase keď je slnečného žiarenie najmenej. Inštalácia nevyžaduje zásah do rozvodov vody a kúrenia, solárne vodiče  sú z panelov zvedené do zariadenia s regulátorom a odtiaľ priamo na teleso bojlera. Umožňuje použiť už existujúci bojler s výhrevnou špirálou bez potreby nového, špeciálneho.

Veľkou výhodou je, že zariadenie pracuje aj pri výpadku AC 230V, teda nezávisle na distribučnej sieti, ak svieti slnko voda bojlery je nahriata. Je preto vhodný na chaty a chalupy bez elektrickej prípojky a dokonale tak využíva slnečnú energiu.